Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
W skład Katedry Teorii Konstrukcji wchodzą dwa zespoły:
Zespół Dydaktyczny Mechaniki Budowli
Zespół Konstrukcji Metalowych